BLOG #18: Welke van de 6 human needs komen het meest voor onder zorgprofessionals? [plus gratis e-book twv €27,-] (2024)

"Sas, waar heb je het nu weer over?" hoor ik je denken. "Human needs?!" Ehm ja, okay, ik zal het in het Nederlands schrijven. De human needs zijn gewoon simpel de 6 basisbehoeften die ieder mens heeft, alleen anders gerangschikt. En omdat ik het ontzettend interessant vind wat die van mij en jou zijn, schrijf ik deze week mijn blog hierover.

Dus even in het kort: welke 6 basisbehoeften zijn er? Hier komen ze. We hebben zekerheid, onzekerheid, van betekenis zijn, verbintenis, groei en bijdrage. En omdat ieder mens uniek is, hebben we dus niet dezelfde volgorde van de basisbehoeften. Dit is heel handig om bij stil te staan in deze keuzes die maakt in je privéleven als voor je werk. Hou jij namelijk ontzettend veel van zekerheid, dan is het minder handig om als ZZP-er te gaan werken. Wil jij iedere dag wat anders beleven, dan is het werk op een Spoedeisende Hulp meer geschikt voor jou. En wil je weten welke basisbehoefte bij jou op de voorgrond staat? Vul dan deze test in en je weet het binnen twee minuten: Human Needs Test

En? Welke behoefte staat bij jou op de voorgrond? Die van mij is "onzekerheid". Ik heb een sterkte behoefte aan afwisseling en nieuwe ervaringen opdoen. Niet voorspelbaar werk want dan krijg ik te weinig uitdaging.

Zoals jullie misschien weten ben ik ook actief in de Facebookgroep Platform Zorg, met ruim 8000 leden. Ik heb daar ook de vraag gesteld waarom zij de zorg in zijn gegaan en dit was het antwoord:

BLOG #18: Welke van de 6 human needs komen het meest voor onder zorgprofessionals? [plus gratis e-book twv €27,-] (1)

Mooi he? Om zo te zien wat de behoeften zijn van al deze zorgprofessionals. Als manager / directeur is het zo ontzettend belangrijk om te begrijpen waarom wij voor de zorg hebben gekozen, en ons daarom ook mee te nemen in de veranderingen die doorgevoerd worden. Vanuit onze behoefte willen wij van betekenis zijn voor een ander en onszelf ook blijven ontwikkelen met nieuwe ervaringen. Neem daarom deze gegevens mee wanneer er beleid bepaald moet gaan worden en welke richting erop gegaan wordt in de organisatie. Wij denken graag mee en zullen toch wel willen blijven zorgen voor de ander. Ons werkplezier gaat alleen vele malen omhoog wanneer er stil gestaan wordt bij onze behoeftes en hoe we dus vanuit deze verbinding een nieuw beleid kunnen gaan uitzetten. We gaan dan alleen nog maar harder lopen want we voelen ons gezien en gehoord.

==========================================

Samengevat:

Human need # 1: Zekerheid Persoonlijke behoefte voor de zekerheid dat je pijn kunt vermijden en plezier kunt krijgen. Alle factoren die een mens een goed gevoel geven.

Human need # 2: Onzekerheid Variatie/afwisseling. Persoonlijke behoefte aan het onbekende, verandering en nieuwe prikkels.

Human need # 3: Betekenis / significantie Persoonlijke behoefte om je uniek, belangrijk, speciaal of nodig voelen. Erkenning krijgen voor ons handelen, het aanzien. Vaak hoog op de ranking bij mannen.

Human need # 4: Liefdevol / verbintenis Persoonlijke behoefte om een sterk gevoel van verbondenheid of vereniging met iemand of iets. Onderdeel uitmaken van een groep. Vaak hoog op de ranking bij vrouwen.

Human need # 5: Groei Spirituele behoefte naar een uitbreiding van capaciteit, bekwaamheid of progress = happiness. Ontwikkelen door je handelingen.

Human need # 6: Bijdrage Een gevoel van dienstbaarheid en focus op het helpen, geven & ondersteunen van anderen. Je tijd zinvol besteden is een spirituele behoefte.

======================================

En nu is de beurt aan jou:

Welke basisbehoefte staat er bij jou op nummer 1 en herken je dit ook?

Ik geloof in het principe van“Eerst Geven”en om deze intentie kracht bij te zetten, heb ik een cadeau deze week voor iedereen die een comment achterlaat.

Iedere comment beloon ik GRATIS met mijn e-book"De 7 Grootste Frustraties Onder Verpleegkundigen Die zie Gezien Worden Door De Buitenwereld" (twv €27).

Dank je wel voor het lezen en ik kijk uit naar jouw reacties!

En wil je aub deze blog met jouw relaties hier op LinkedIn delen? Dat waardeer ik enorm en alvast enorm bedankt!

Ik hoop je gauw te ontmoeten, EN voeg me gerust toe aan jouw netwerk :)

Warme groet,

Saskia Kroes

===================================

BLOG #18: Welke van de 6 human needs komen het meest voor onder zorgprofessionals? [plus gratis e-book twv €27,-] (2)

OverSaskia Kroes

Expert Duurzame Inzetbaarheid Zorgprofessionals

Auteur: "De 7 Grootste Frustraties Onder Verpleegkundigen Die Niet Gezien Worden Door De Buitenwereld"

Brede zorgachtergrond met ruim 20 jaar ervaring in de praktijk

Voor de gepassioneerde ambitieuze zorgprofessional!

Wil je verbetering in de zorg? Laat je zien en Laat je horen!

In 2021 wil ik dat 10.000 zorgprofessionals zich gezien en gehoord voelen door persoonlijk leiderschap te tonen. Ik wil dat wij onszelf beter positioneren en dat er met ons gesproken wordt over de zorg in plaats van over ons.

======================================================================================================================

Hieronder👇👇👇👇 zie je een lijst met al mijn 17 andere blog-artikelen! Lees ze gerust en laat me weten wat je ervan vindt!

BLOG #18: Welke van de 6 human needs komen het meest voor onder zorgprofessionals? [plus gratis e-book twv €27,-] (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6331

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.